SGS Bussen byter namn till Merresor Express
Vi kör dagligen mellan Sandviken, Valbo, Gävle och Stockholm.

Läs mer här
merresorexpress.se/corona